Våra kunder säger

"Vi kunde genomföra en förändring som förut inte gick alls. Teamutvecklingen medförde att vi förstod och lärde oss dra nytta av olikheter - inte minst tack vare den personliga utvecklingen. Att utvecklingen kopplades mot mål var bra! Det går egentligen med vilka mål som helst."

"Vi fick till ett bra samarbete där vi kompletterar varandra och jobbar effektivare."

"Jag har fått en förståelse för olika drivkrafter och ett språk för det. Så har jag sett nyttan av det i samarbete med andra. Det fungerar nu i det praktiska arbetet och vi når mycket bättre resultat än tidigare när jag gjorde det själv. De nya rutinerna genomfördes utan så mycket motstånd. Jag har inte varit med om förut att folk tackat för det vi gjort!"

"Vi fick mindre konflikter efteråt. Jag har haft nytta av det i mitt arbete sedan dess."

En kund säger tio år senare:

"Förändring tar vanligen så lång tid så man hinner inte se resultatet. För en gångs skuld fick jag se förändringsarbetet från början till slut. Den här förändringsprocessen gick så snabbt att jag hann se resultatet. Medarbetare som varit motståndare började ändra handlingsmönster och bidra i förändringen."

 

Viljekraft

 


 

Några företag som anlitat oss:


ABB

Canal Digital

Botkyrka kommun 

Daloc

EMG-Elektronik Partner

Enköpings kommun

Ericsson

Flygbussarna

Karolinska 

Univ. sjukhuset

Kriminalvården

Posten

Storstockholms Lokaltrafik

TeliaSonera

Volvo