Konsulter som arbetar med ViljeKraft®

   

 Foto

Inger Larsten
Larsten Utveckling
070 - 555 8 555

INGER LARSTEN

Organisationskonsult

Inger har beteendevetenskaplig utbildning och omfattande erfarenhet av att tillsammans med företag och organisationer i förändring tillämpa styrkan av olikheter och skapa samverkan och resultat.

Lednings- resp grupputveckling, konfliktlösning, företagskultur, generationsskifte samt förändring / förnyelse av företags arbetssätt tillhör områden Inger arbetar med.

Inger har utvecklat metoden ViljeKraft® och skapat en praktisk tillämpning av den vetenskapliga forskningen om arbetets drivkrafter och förändringsstrategiers effektivitet.

Inger ansvarar också för utbildning och certifiering.

   


Elsbeth Sjöstedt
LedarDesign AB 
076 - 535 09 61
LinkedIn

ELSBETH SJÖSTEDT

Organisationskonsult

Elsbeth Sjöstedt arbetar som beteende konsult och är certifierad på metoden ViljeKraft®.

Elsbeth arbetar med kunder i det egna bolaget LedarDesign AB och i samverkan med Mindset AB. LedarDesign AB arbetar med processer inom chefs/ledarutveckling, organisationer i förändring, konflikthantering och personlig utveckling.

Formen för dessa frågor kan vara kurser, seminarer, work shops, coachning/handledning eller djupintervjuer för att få fram personens drivkrafter.

Målgruppen består av ledare, ledningsgrupper, styrelser, arbetsgrupper och individer.

Vad vi står för

Respekt för olika individer.

Visionen om livskraftiga organisationer bygger på en humanistisk människosyn där individerna har lika värde. Däremot har de olika drivkrafter och värderingar och bidrar därför på olika sätt till organisationens mål.

Resultat genom samverkan.

När människor med olika drivkrafter samverkar leder det till bättre resultat på både kort och lång sikt. Samverkan innebär att varje individs produktiva krafter bejakas - utan att det sker på någon annans bekostnad. De produktiva krafterna stimuleras för att minimera de mindre produktiva.

Friska organisationer.

Konsultinsatsen ska ge värde för verksamheten, för medarbetare såväl som för chefer och kunder. Målet med att tillämpa metoden ViljeKraft® är att skapa livskraftiga, friskare organisationer som uppnår bra resultat samtidigt som människors värde respekteras.

Kundens integritet.

Vi värnar om kundens integritet. Referenser och information om kunder ges förutsatt att denne gett sitt godkännande. Exemplifiering som inte kan härledas till aktuell kund är däremot legitim och kan bidra till andras förståelse.

Dessa värden är överordnade konsulternas intäkter och vinning.