Välkommen till Larsten Utveckling

Genom metoden ViljeKraft® utvecklar vi individ, grupp och organisation. Med utgångspunkt i människors drivkrafter, olikheter och värderingar, bidrar vi till förändring genom utveckling för att åstadkomma verkliga förbättringar.

Genom att göra olikheter till en produktiv kraft i ...

  • förändringsarbete

  • ledarutveckling

  • coaching

 ...bidrar vi till framgångsrika organisationer

 

Bokomslag

Olikhet - en styrka

Människors drivkrafter och
värderingar i förändringsarbete
Av Inger Larsten
 
Nu i pocket!
En inspirerande och  praktisk bok
som sätter medarbetaren
i förändringsarbetets centrum.

Läs mer eller beställ boken direkt.