De nio drivkrafterna®

Drivkrafterna ligger djupt

Individen strävar alltid efter att uppnå det som känns meningsfullt och riktigt i enlighet med sin drivkraft. Det som känns viktigt för en person är kanske inte alls viktigt för en annan person. Om individen får arbeta utifrån sin egen drivkraft ger det stimulans, inre tillfredsställelse och trygghet. Individens naturliga motivation är att agera utifrån sina värderingar. Det är denna strävan som är själva drivkraften.

Om man liknar en människas beteende vid en boj som guppar på vattnet är drivkrafterna den förankrade bojstenen. Bojen kan, liksom beteenden, guppa än hit, än dit. Bojstenen ligger stabil och stadig ända tills det blir orkan. Samma sak gäller våra grundläggande drivkrafter. De grundläggs i sjuårsåldern och följer oss genom hela livet.

Mellan bojen och bojsten finns linan. Den kan i detta fall symbolisera våra värderingar, som är påverkbara, men inte lika mycket som våra beteenden.

Hur påverkar drivkrafterna oss?

Drivkrafterna styr i det dolda och påverkar oss i våra handlingar, antingen vi känner till dem eller inte. En person kan till exempel köpa en mobiltelefon för dess funktion medan en annan köper den för att bekräfta sig själv. De nio drivkrafterna är nyckeln till insikt om olikheternas betydelse.

Egen insikt och rätt bemötande kan vända en omotiverad och improduktiv medarbetare till att bli produktiv och motiverad. Kraft och energi frigörs och olikheter i samverkan skapar bättre och bestående resultat.

Varför ska vi förstå våra drivkrafter?

Vi är olika. Några har sin styrka i att skapa relationer, några i att driva förändringar och några i att bygga strukturer och ha kontroll över produktionen.

I ett utvecklingsarbete har vi olika fokus. Någon är alltid längst fram, någon är motorn, någon ser problem och ifrågasätter. Någon skapar trivsel och bildar stabilitet.

När människor blir bekräftade bidrar de till övergripande mål på sitt sätt och med sina styrkor. Då ökar också motivationen och produktiviteten!

Med respekt och tolerans för olikheter får man ut det bästa av var och en och kan därmed skapa livskraftiga organisationer.

Med insikt om drivkrafterna kan man genomföra förändringar snabbare och med bättre resultat för verksamheten och samtidigt nå arbetsglädje och nöjdare kunder. Man kommer direkt till kärnan för motstånd och motivation hos människor och därmed uppnås effektivt samarbete.De nio drivkrafterna är en vidareutveckling av J E Rendahls forskning Arbetets drivkrafter, 1992.