Vårt arbetssätt

Vi utgår från individen


Individer

  • som kommer till sin rätt använder mer av sin kompetens
  • som däremot känner sig ifrågasatta försvarar sig och sina revir
  • som når insikt om egna och andras drivkrafter, får ökad förståelse och respekterar varandras olika sätt att nå målen, det skapar öppenhet och dialog och leder till bättre samverkan

Individens grundläggande värderingar och drivkrafter styr de beslut som fattas. Vanligtvis är det ett värderingsperspektiv som belönas i en organisation. Unikt med metoden ViljeKraft®  är att den bidrar till att organisationer kan hantera olika perspektiv. Detta innebär att samtliga kan bidra med sin kompetens fullt ut i sina grupper eller organisationer.        

En strategi blir verklighet först när den är förankrad i individens värderingar. 

  

Vi använder en unik metod

ViljeKraft® är en unik pedagogisk metod som leder till att människor lättare kan ändra handlingsmönster och bidra mer produktivt i en förändringsprocess för att nå organisationens mål.

Metoden är praktisk tillämpning och vidareutveckling och har sin utgångspunkt i teori och forskning inom psykologi och organisationsutveckling:

”Arbetets drivkrafter. Existentiellt värde och auktoritetsorientering”.
Av Fil.dr. Jan Erik Rendahl, 1992.

”Förändringsstrategiers  effektivitet.”
Av Fil.dr. Flemming Norrgren m fl, 1996.

Arbetsmetoderna är tids- och kostnadseffektiva samt väl beprövade i ett flertal olika organisationer och branscher.


Fem kraftfulla steg för framgångsrika organisationer.